Arbeidsrecht

Home » Arbeidsrecht
verslechterde arbeidsvoorwaarden

Wanneer mag een werkgever erop vertrouwen dat een werknemer met verslechterde arbeidsvoorwaarden heeft ingestemd?

Wanneer mag een werkgever erop vertrouwen dat een werknemer met een verslechterde arbeidsvoorwaarde, zoals een verlaging van zijn salarisniveau, heeft ingestemd? Is een stilzwijgende instemming voor een akkoord voldoende? Of moet uit het gedrag of verklaringen van de werknemer een welbewuste instemming blijken? En wat als er een CAO van toepassing is? Kan een bepaling uit die CAO dan een akkoord afdwingen?

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst

Concurrentie –en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een algemene omschrijving voldoet niet, maatwerk is een vereiste.

Sinds 1 januari 2015 mag – door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die na die datum is aangegaan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen indien de werkgever schriftelijk aangeeft dat dit vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is

Negatieve referenties door een oud werkgever

Het verstrekken van negatieve referenties door een oud werkgever (mede in het licht van de AVG).

Wie van werkkring wisselt, kan aan zijn oude werkgever vragen om een referentie af te geven. De oude werkgever functioneert dan als zogenaamde referent. Dat het wenselijk is om daarbij duidelijke afspraken te maken, bleek op 21 augustus 2018 uit het arrest van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:7492). Waar ging het in deze zaak over? …

Het verstrekken van negatieve referenties door een oud werkgever (mede in het licht van de AVG). Lees verder »

Scroll naar top