Compensatie voor onderneemster die in de periode van 2005 tot 2008 moeder is geworden. Maar let op de korte termijn!

 In Arbeidsrecht

Op 27 juli 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslist dat zelfstandigen (vrije beroepers en meewerkende echtgenotes)  die tussen 7 mei 2005 tot en met 4 juni 2008 zijn bevallen, mogelijk alsnog recht hebben op een financiële compensatie (ECLI:NL:CRVB:2017:2461).

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) is in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen vervallen. Vanaf juni 2008 hebben de moeders, die als zelfstandige werken, via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken.

Een aantal vrouwen, die in de tussenliggende jaren bevielen, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Daarom stapten zij naar de rechter. Daar claimden zij dat ze op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op een dergelijke uitkering.

Op 17 juli 2017 stelde, zoals gezegd, CRvB drie vrouwen in het gelijk en bepaalde dat zij enige vorm van compensatie moeten krijgen. Naar aanleiding daarvan heeft minister Asscher besloten om een compensatieregeling te treffen.

Deze compensatieregeling is er nu.

De bovengenoemde compensatie kan worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Vanaf 15 mei 2018 is dit formulier te downloaden via de website van het UWV:

https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/aanvragen-compensatie-zwangere-zelfstandigen.aspx

Mogelijk heeft u recht op een compensatie van € 5.600,= bruto per kind.

Let op: u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnenkomen, worden door het UWV niet meer in behandeling genomen.

Nadat uw aanvraag bij het UWV binnen is, controleren zij of u recht heeft op de compensatie. Als dat zo is, betaalt het UWV u het bedrag vanaf 1 januari 2019. Dit is besloten omdat u dan op tijd uw extra inkomsten kunt doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor uw (gezins-)inkomsten.

Ten slotte nog dit. Bent u als onderneemster nu zwanger? Dan kunt u voor de periode rond de bevalling bij het UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen op grond van de eerder genoemde Regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Deze regeling ligt vast in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Bent u vergeten deze uitkering aan te vragen dan kunt u dat met één jaar terugwerkende kracht alsnog doen.

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten:

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Heb je een vraag of wil je meer info? Vul hieronder je emailadres in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt