FSVheader mobiel

Kennisgeving

FSV legt meer focus op MKB en advieswerkzaamheden

FSV heeft in de afgelopen periode haar strategie en core- business heroverwogen. Daarbij is geconstateerd dat mede door krapte in de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in het controledomein en daarmee de samenhangende druk op de organisatie en medewerkers, er (grote) uitdagingen zijn en waren in het wettelijke controledomein. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing, welke ziet op de naleving en waarborging van de geldende wet- en regelgeving, stond en staat sterk onder druk.

Dit heeft ertoe geleid dat FSV zich in de toekomst niet meer zal richten op de wettelijke controles en uiterlijk 31 augustus a.s. haar WTA-vergunning inlevert.

Het inleveren van de vergunning past in een nieuwe strategie, waarbij het uitvoeren van de wettelijke controles niet meer tot de kernactiviteiten behoort. Onze wettelijke controleplichtige klanten zijn hierover reeds geïnformeerd.

FSV kiest uitdrukkelijk voor de markt waar we sterk in zijn, namelijk het MKB (nationaal en internationaal) en familiebedrijven. Uiteraard richten wij ons op ondersteuning/voorbereiding bij wettelijke controles, het uitvoeren van vrijwillige controles, bijzondere verklaringen, samenstelopdrachten, fiscale-, juridische -en loonwerkzaamheden. Ook voor de niet-wettelijke controles zijn de kwaliteitseisen hoog. FSV blijft onverminderd werken aan kwaliteitsverbetering van haar praktijk.

Mocht u over bovenstaande vragen hebben dan kunt u zicht wenden tot een van de directieleden Melvin Rademaker of Geurt Hogenbirk. Ook als het gaat over de door FSV Accountants en Adviseurs B.V. afgegeven controleverklaring tot en met 31 augustus 2022.

Zaltbommel, 31 augustus 2022.

Scroll naar top