Klachtenregeling

FSV Accountants + Adviseurs heeft voor het interne kwaliteitsbeleid een klachtenregeling. Heeft u klachten over onze dienstverlening of daaraan gerelateerde zaken, dan kunt kunt u die melden bij onze compliance officer. Deze zal er op toezien dat uw klacht tijdig en serieus wordt behandeld.

Klachtenregeling

drs. Kjeld Verhoeven RA CISA Compliance Officer

k.verhoeven@fsv.nl

Klokkenluidersregeling

Ook kent FSV Accountants + Adviseurs een klokkenluidersregeling. Deze houdt in dat wanneer medewerkers van FSV Accountants + Adviseurs ten aanzien van onze dienstverlening, integriteit van collega’s of directieleden of daaraan gerelateerde zaken een klacht hebben, zij deze ook kunnen melden bij onze compliance officer.
Scroll naar top