Klachtenregeling

FSV Accountants + Adviseurs heeft voor het interne kwaliteitsbeleid een klachtenregeling. Heeft u klachten over onze dienstverlening of daaraan gerelateerde zaken, dan kunt kunt u die melden bij onze compliance officer. Deze zal er op toezien dat uw klacht tijdig en serieus wordt behandeld.

Klachtenregeling-2020-06-03-V1

Klokkenluidersregeling

Ook kent FSV Accountants + Adviseurs een klokkenluidersregeling. Deze houdt in dat wanneer medewerkers van FSV Accountants + Adviseurs ten aanzien van onze dienstverlening, integriteit van collega’s of directieleden of daaraan gerelateerde zaken een klacht hebben, zij deze ook kunnen melden bij onze compliance officer.

drs. Kjeld Verhoeven RA CISA Compliance Officer

k.verhoeven@fsv.nl

Scroll naar top