Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek

Wilt u uw kapitaalverzekering eigen woning graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen? Of wilt u daarvoor uw spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning gebruiken? Vervroegd afkopen kan mogelijk vanaf 1 april aanstaande zonder belastingheffing. Dit is echter niet altijd financieel aantrekkelijk.

Geen bijtelling bestelauto achter het hek

Heeft uw werknemer geen kilometerregistratie voor zijn bestelauto? Beschikt hij ook niet over een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto? Dan kan de bijtelling toch achterwege blijven als de auto buiten werktijd niet gebruikt kan worden. De Hoge Raad heeft dit onlangs nog eens bevestigd.

Een bijtelling kan niet zonder meer achterwege blijven. Voor bestelauto’s die buiten werktijd niet gebruikt kunnen worden, is in de wet echter opgenomen dat geen bijtelling hoeft te worden toegepast.

Hoe zwaar is de bewijslast voor het urencriterium?

Voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. Maar hoe hard moet u dat kunnen maken als de fiscus daarom vraagt? Wat vond de rechter hiervan?

Voor de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de S&O-aftrek en de meewerkaftrek dient u minstens 1.225 uren per jaar in uw bedrijf te werken én meer dan de helft van alle gewerkte tijd, bijvoorbeeld als u er nog een baan in loondienst naast heeft. Deze laatste eis geldt niet voor starters. U moet de gewerkte uren desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar de fiscus kan ook te veel vragen, zo bleek onlangs voor de rechter.

Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?

Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen.

Kantoor aan huis 2016

Zorg dat u de diverse regelingen goed toepast!

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Er gelden heel wat regels. Zo is er onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde.

Indexering alimentatie 2017

Indexering alimentatie 2017

Dossier DBA: handhaving uitgesteld

De Belastingdienst heeft de handhaving van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) uitgesteld. Maar wat betekent dat nu voor de zzp-er? Immers de VAR is afgeschaft en de onduidelijkheid blijft als u niet zelf het initiatief neemt. En bovendien, echte “kwaadwillenden” worden door de Belastingdienst toch aangepakt. U kunt dus maar beter zelf voor duidelijkheid kiezen.

Wetvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurig ziek medewerkers

Onredelijk: Als een arbeidsovereenkomst op uw initiatief wordt beëindigd, dan heeft uw werknemer in principe recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook voor een beëindiging na twee jaar ziekte. Dat betekend voor u een extra kostenpost. Daarover is veel gezegd en geschreven omdat veel werkgevers dat onredelijk vonden. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend door […]

Maakt u gebruik van payrollwerknemers? Dan is dit voor u van belang!

U maakt gebruik van payrollwerknemers. Daarvoor heeft u een overeenkomst met een payrollbedrijf gesloten. Payrolling is een uitzendovereenkomst Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2356) een belangrijke uitspraak gedaan over payrolling. In deze procedure heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat detachering op één lijn te stellen is met een uitzendovereenkomst. Wat betekent […]

Baanbrekende Hoge Raad arresten inzake payrolling

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad zich in twee belangwekkende arresten uitgelaten over de payrollconstructie. In dit artikel leest u meer over deze arresten en de gevolgen daarvan. Plus de voor- en nadelen van een payrollconstructie.

FSV Risk Advisory doet onderzoek naar Internal Audit bij Nederlandse beursfondsen

In het concept voor de vernieuwde Nederlandse Corporate Governance Code is meer aandacht voor de Internal Auditfunctie dan ooit tevoren. Op een aantal punten gaat de Code gedetailleerder in op wat de rol van de internal auditor is en ook wordt duidelijk dat veel organisaties er nauwelijks meer onderuit kunnen om zo’n functie te hebben. […]

De noodzaak van een schriftelijke overeenkomst met jezelf

Ondernemers met een BV sluiten vaak geen schriftelijke overeenkomsten met zichzelf. Ze zijn het echter wel verplicht…

Contact

Heb je een vraag of wil je meer info? Vul hieronder je emailadres in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar ? Vernieuw code captcha txt