Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg

Home » Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg
Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg

Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg

ArboAnders heeft wel voldoende adequate verzuimbegeleiding geboden.

Eerder dit jaar schreven wij over een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 27 februari 2019 (ECLI:NL:RBNNE:2019:754), waarin de rechtbank had geoordeeld dat arbodienst ArboAnders aansprakelijk is voor een loonsanctie die aan Hago Zorg is opgelegd. Inmiddels is daar beroep voor aangetekend. Tijd dus voor een update.

Op 26 april 2019 heeft de meervoudige kamer van rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht (zaaknummer SHE 18/24/14), de loonsanctie die aan Hago Zorg is opgelegd  evenwel herroepen en beslist dat ArboAnders wel voldoende adequate verzuimbegeleiding heeft geboden. 

De uitspraak van de bestuursrechter van 26 april 2019 maakt duidelijk dat onterecht het beeld is geschetst dat (de bedrijfsarts van) ArboAnders onvoldoende verzuimbegeleiding zou hebben geboden. De verzuimbegeleiding door ArboAnders en haar bedrijfsarts is juist dus wel adequaat geweest. De psychiater die in het kader van een medische expertise door Hago Zorg tijdens de wachttijd van 104 weken is ingeschakeld, heeft dat ook nadrukkelijk bevestigd..

Volgens de bestuursrechter blijkt dan ook uit niets dat sprake zou zijn van een inadequate behandeling van de werkneemster. De bestuursrechter overweegt:

“Wanneer de rechtbank kijkt naar de rapportages van verweerders verzekeringsartsen, dan moet worden vastgesteld dat ook daarin niet op inzichtelijke en steekhoudende wijze is gemotiveerd waarom de door werkneemster gevolgde behandeling – in weerwil van het oordeel van de psychiater – niet adequaat te noemen zou zijn. Uit de voorhanden zijnde rapportages blijkt niet van feitelijke grond voor het oordeel dat de behandeling van werkneemster niet adequaat was.”

De bestuursrechter concludeert daarop dat het beroep dat Hago Zorg met hulp en op advies van ArboAnders heeft ingesteld, gegrond is en de bestuursrechter herroept de loonsanctie. De bestuursrechter overweegt:

“De rechtbank komt tot de slotsom dat niet gebleken is van een voldoende inzichtelijke en steekhoudende basis voor het verwijt aan eiseres, dat aan het opleggen van de loonsanctie ten grondslag is gelegd.”

De conclusie is dus dat ArboAnders wel degelijk voldoende adequate verzuimbegeleiding heeft geboden en dat de loonsanctie die aan Hago Zorg is opgelegd, is herroepen. Het gevolg hiervan is dat Hago Zorg geen schade lijdt en ArboAnders dus ook niet aansprakelijk is.

Anne Hoekstra, directeur ArboAnders, laat in een reactie weten dat het herroepen van de loonsanctie recht doet aan de kwaliteit van de dienstverlening. “De dienstverlening van ArboAnders kenmerkt zich door een aanpak gericht op schadelastreductie, waarbij de uitkomsten van de beschikkingen van de WIA-aanvragen gemonitord en getoetst worden. Het is erg vervelend om imagoschade op te lopen op basis van één incident, die niet representatief is voor de kwaliteit van de dienstverlening. De herroeping van de loonsanctie is een bevredigend resultaat, maar helaas is daarmee niet meteen het vertrouwen van de klant hersteld.”

 

Wilt u meer info neem dan contact op met onze specialisten:

mr. Henk ter Horst Juridisch Adviseur

h.t.horst@fsv.nl

mr. Marloes van Beek Juridisch Adviseur

m.v.beek@fsv.nl

Scroll naar boven