Subsidieverklaringen

Home » Diensten » Accountancy » Subsidieverklaringen
Subsidieverklaringen | FSV Accountants + Advsieurs

Subsidieverklaring nodig?

 

Het spectrum van subsidies die bedrijven en instellingen kunnen verkrijgen, is breed. Voorbeelden van activiteiten zijn: milieuvriendelijke methodes en toepassingen, investeringen in duurzaamheid, innovaties en zorg en arbeidsvriendelijk produceren. Verstrekkende instanties zijn onder andere het Europees Sociaal Fonds, de Rijksoverheid en de lagere overheden.

Veelal is een van de voorwaarden dat in aanvulling op uw verantwoording een (subsidie) controleverklaring van een daartoe bevoegde, onafhankelijke accountant wordt overlegd. Deze verklaring geeft een oordeel over de juiste en rechtmatige bestedingen van de middelen van de subsidiegelden. FSV heeft een ruime ervaring op het gebied van subsidieverklaringen.

In de subsidiebeschikking staat de toekenning beschreven, inclusief de hoogte van het toegezegde bedrag en de voorwaarden van de subsidieverstrekker. In het controleprotocol, die wordt afgegeven door de subsidieverlenende instantie, staat wat er van de accountant aan controlewerkzaamheden verlangd wordt. Omdat de aard en omvang per subsidie verschilt, zijn wij graag bereid om uw vrijblijvend een offerte aan te bieden.

Ook beschikken wij over de kennis en kunde om u te ondersteunen met het opstellen van een financiële verantwoording waaruit de besteding van de middelen blijkt.

Ons team van bevoegde en ervaren accountants en hun assistenten staan voor u klaar!

Voor meer informatie over bijzondere subsidieverklaringen neemt u contact op met:

drs. Kjeld Verhoeven RA CISA Directeur - Accountant

k.verhoeven@fsv.nl

Geurt Hogenbirk MSc AA RV Directeur - Accountant

g.hogenbirk@fsv.nl

Scroll naar boven