Arbeidsrecht

Weet u het zeker?
Arbeidsrecht

Weet u het zeker?

De meeste mensen zijn zo nu en dan wel wat wispelturig, komen terug op eerdere toezeggingen of standpunten en nemen in een opwelling beslissingen. Dat heeft meestal juridisch geen gevolgen, maar soms wel.

Lees verder »
Weer verandert het arbeidsrecht | FSV Accountants + Adviseurs
Arbeidsrecht

En weer verandert het arbeidsrecht!

De regering wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees is daarom met een pakket aan maatregelen gekomen die dit samen bereiken. Dit is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het staat de regering voor ogen dat de geplande ingangsdatum 1 januari 2020 wordt.

Lees verder »
Wordt het slapend dienstverband nu wakker geschud | FSV Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Wordt het slapend dienstverband nu wakker geschud?

In de rechtspraak en in de literatuur is een discussie ontstaan of een slapend dienstverband, nu er een compensatieregeling in het vooruitzicht is gesteld, juridisch nog wel is toegestaan. De Rechtbank Limburg heeft daarom, zich buigend over een kwestie van een slapend dienstverband, prejudiciële vragen aan de Hoge raad gesteld.

Lees verder »