Arbeidsrecht

Weer verandert het arbeidsrecht | FSV Accountants + Adviseurs
Arbeidsrecht

En weer verandert het arbeidsrecht!

De regering wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees is daarom met een pakket aan maatregelen gekomen die dit samen bereiken. Dit is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het staat de regering voor ogen dat de geplande ingangsdatum 1 januari 2020 wordt.

Lees verder »
Wordt het slapend dienstverband nu wakker geschud | FSV Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Wordt het slapend dienstverband nu wakker geschud?

In de rechtspraak en in de literatuur is een discussie ontstaan of een slapend dienstverband, nu er een compensatieregeling in het vooruitzicht is gesteld, juridisch nog wel is toegestaan. De Rechtbank Limburg heeft daarom, zich buigend over een kwestie van een slapend dienstverband, prejudiciële vragen aan de Hoge raad gesteld.

Lees verder »
verslechterde arbeidsvoorwaarden
Arbeidsrecht

Wanneer mag een werkgever erop vertrouwen dat een werknemer met verslechterde arbeidsvoorwaarden heeft ingestemd?

Wanneer mag een werkgever erop vertrouwen dat een werknemer met een verslechterde arbeidsvoorwaarde, zoals een verlaging van zijn salarisniveau, heeft ingestemd? Is een stilzwijgende instemming voor een akkoord voldoende? Of moet uit het gedrag of verklaringen van de werknemer een welbewuste instemming blijken? En wat als er een CAO van toepassing is? Kan een bepaling uit die CAO dan een akkoord afdwingen?

Lees verder »