Nieuwsbrieven

Home » Nieuws & Actualiteiten » Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief FSV Juni 2024
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief Juni 2024

In deze nieuwsbrief o.a.: Hoge Raad: box 3 op basis van werkelijk rendement | Fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord | Aan werknemer verstrekte gezonde maaltijd onbelast? | Fiscale behandeling van een deelauto

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief Mei 2024
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief Mei 2024

In deze nieuwsbrief o.a.: Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur | Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding? | Verdere wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd | Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief April 2024
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief April 2024

In deze nieuwsbrief o.a.: Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen | Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken | Huwelijkse voorwaarden of een schenking? | Versterking positie platformwerker

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief Maart 2024
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief Maart 2024

In deze nieuwsbrief o.a.:  Tien tips voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023 | Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025 | Alsnog opgaaf UBD voor het jaar 2022 bij btw-verlegd-situaties! | Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief Februari 2024
Nieuws

FSV Nieuwsbrief Februari 2024

In deze nieuwsbrief o.a. Voorstel aanpassingen nieuw box 3-stelsel en percentages box 3 2023 | Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024! | Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto | Wijziging btw op verhuur zonnepanelen op of bij woning

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief Januari 2024
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief Januari 2024

In deze nieuwsbrief o.a.: Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken? | Hoe wordt privégebruik van ander vervoer dan auto of fiets belast? | Aftrek vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in de inkomstenbelasting | Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief December 2023
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief December 2023

In deze nieuwsbrief o.a. Vijf aandachtspunten voor deze decembermaand | Toegang tot UBO-register wordt beperkt | Nieuwe (norm)bedragen loonheffingen en werkkostenregeling 2024 bekend | Rechtbank oordeelt over zakelijke rente van familielening

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief November 2023
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief November 2023

In deze nieuwsbrief o.a. Extra lastenverzwaringen dga op komst | De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024 | Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024 | Verruiming herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen per 2024

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief Oktober 2023
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief Oktober 2023

In deze nieuwsbrief o.a. Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024? | Wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid | Anticipeer op wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen | Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt.

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief Juli 2023
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief Juli 2023

In deze nieuwsbrief o.a.: Denk na over uw fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging | Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden van wanbetalers in | Nieuwe verplichtingen bij ziekteverzuim vanaf 1 juli 2023 | Aftrek hypotheekrente eigen woning bij scheiden

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief Juni 2023
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief Juni 2023

In deze nieuwsbrief o.a.: Wet toekomst pensioenen definitief! | Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen | Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding | Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Lees verder »
FSV Nieuwsbrief Mei 2023
Nieuwsbrieven

FSV Nieuwsbrief Mei 2023

In deze nieuwsbrief o.a.: Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023 | Ontwikkelingen box 3 afgelopen maand | Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot | Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het

Lees verder »
Scroll naar boven