Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden

Home » Diensten » Juridisch » Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden
Overeenkomsten en algemene voorwaarden | FSV Accountants + Adviseurs

Juridisch maatwerk voor ondernemers

Als ondernemer gaat u overeenkomsten aan met derden. Denk daarbij aan overeenkomsten met uw toeleveranciers, maar ook met uw klanten. Welke voorwaarden neemt u in deze overeenkomsten op? Wat gebeurt er als er niet betaald of op tijd geleverd wordt?
Het is niet eenvoudig om alle rechten en verplichtingen in een overeenkomst te kunnen overzien. Wij kunnen op basis van onze ervaring en deskundigheid de aan u ter ondertekening voorgelegde overeenkomsten snel beoordelen, zodat u uw rechtspositie kent en weet wat u afspreekt.
En mocht het nodig zijn dan leggen wij uw afspraken goed schriftelijk vast in een deugdelijke overeenkomst, zodat problemen en discussies in de toekomst kunnen worden voorkomen. Heel handig is het om daarbij gebruik te maken van algemene leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. Aldus kunt u zich bij het sluiten van de overeenkomst concentreren op de kern van de deal en zijn de overige voorwaarden steeds duidelijk.

Wat kunnen we dus voor u doen?

  • Huurovereenkomsten;
  • Incasso;
  • Algemene voorwaarden opstellen;
  • Geldleningsovereenkomst en rekening courantovereenkomst;
  • Distributieovereenkomst;
  • Agentuurovereenkomst;
  • Geheimhoudingsovereenkomst;
  • Intentieverklaring;
  • Overname-overeenkomst;
  • Koop- verkoopovereenkomsten.

mr. Henk ter Horst Juridisch Adviseur

h.t.horst@fsv.nl

Scroll naar boven