Micro-entiteiten/Winstaangifte

Home » Diensten » Accountancy » Micro-entiteiten/Winstaangifte
Micro-entiteiten | FSV Accountants + Adviseurs

Voor kleine(re) ondernemers

Heeft u een onderneming met een balanstotaal van maximaal € 350.000, is uw omzet niet hoger dan € 700.000 en heeft u gemiddeld maximaal 10 werknemers in dienst? Wellicht komt uw onderneming in aanmerking voor de regeling Micro Entiteiten, zoals deze onlangs in werking is getreden.

De jaarrekening van een micro-entiteit is beperkt tot een balans en winst- en verliesrekening. De overige onderdelen die u gewend bent aan te treffen in een jaarrekening, hoeven niet te worden opgenomen. Dit betreft de toelichting op de jaarrekening met daarin grondslagen van waardering en resultaatbepaling en toelichting op posten uit de balans en winst- en verliesrekening alsmede de overige gegevens. Ook voor de publicatiebalans geldt dat de toelichting achterwege kan blijven. De balans en winst- en verliesrekening mogen zelfs sterk gecomprimeerd worden gepresenteerd.

Tevens is het zo dat voor de overige bedrijfskosten een en ander wordt vereenvoudigd met uitzondering van omzet gerelateerde kosten, rente en belastingen. De overige bedrijfskosten kunnen voortaan verwerkt worden op het moment dat de onderliggende factuur wordt ontvangen of op het moment dat de kosten worden betaald. Het is dus niet meer van belang op welke periode deze kosten betrekking hebben.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hulp kunt gebruiken bij het maken van een keuze hierin en zullen u daarbij vanzelfsprekend ondersteunen. Het is vooral belangrijk te kijken naar de gebruikers van uw jaarrekening. Heeft u een financiering bij een bank of maakt u gebruik van leaseconstructies, dan kan het zijn dat deze partijen specifieke wensen hebben waaraan uw jaarrekening moet voldoen.

Indien wij gezamenlijk tot de conclusie komen dat de Micro Entiteit voor u de juiste keuze is, zullen wij de opdracht op basis van de door onze beroepsorganisatie NBA uit te vaardigen richtlijnen, uitvoeren. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan een ook bij Micro Entiteiten doen wij daarin geen concessies!

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie ontvangen, neem dan contact op met:

drs. Jan Struijk MSc RA REP Directeur - Accountant

j.struijk@fsv.nl

Geurt Hogenbirk MSc AA RV Directeur - Accountant

g.hogenbirk@fsv.nl

Scroll naar boven