Controle

Home » Diensten » Accountancy » Controle
Controle FSV Accountants + Adviseurs

Zekerheid voor alle belanghebbenden

De jaarrekening geeft belangrijke informatie aan belanghebbende partijen. Bij een kleine onderneming is die kring van belanghebbenden beperkt, maar bij grote ondernemingen is die kring groter en zijn ook de belangen veelal groter. Te denken valt aan werknemers, banken, subsidieverstrekkers, leveranciers, aandeelhouders, bestuurders en potentiële kopers. Daarom is een controleverklaring van een deskundig en onafhankelijk controlerend accountant van groot belang. Het biedt deze belanghebbenden zekerheid. 

Heeft uw organisatie een vrijwillige controle verklaring nodig of een verklaring voor consolidatiedoeleinden dan kunnen wij u als FSV deze verstrekken. De keuze voor een vrijwillige controle door een bedrijf is soms ingegeven vanuit de statuten van de organisatie of soms een bewuste keuze: Immers voor derden is direct helder waarmee te ze maken hebben.

Voor meer informatie over de controle door de specialisten van FSV neemt u contact op met:

drs. Kjeld Verhoeven RA CISA Directeur - Accountant

k.verhoeven@fsv.nl

Scroll naar boven