Controle FSV Accountants + Adviseurs

Zekerheid voor alle belanghebbenden

De jaarrekening geeft belangrijke informatie aan belanghebbende partijen. Bij een kleine onderneming is die kring van belanghebbenden beperkt, maar bij grote ondernemingen is die kring groter en zijn ook de belangen veelal groter. Te denken valt aan werknemers, banken, subsidieverstrekkers, leveranciers, aandeelhouders, bestuurders en potentiële kopers. Daarom is een controleverklaring van een deskundig en onafhankelijk controlerend accountant van groot belang. Het biedt deze belanghebbenden zekerheid. FSV kan deze controle voor u uitvoeren.

De controle kan vrijwillig, maar kan ook noodzakelijk zijn op basis van een wettelijke verplichting. Wettelijk controleplichtig hangt af van uw balanstotaal, uw omzet en het aantal medewerkers.
De vrijwillige controle versterkt de positie van een bedrijf; immers voor derden is direct helder waarmee zij te maken hebben.

Voor meer informatie over de controle door de specialisten van FSV neemt u contact op met:

drs. Kjeld Verhoeven RA CISA Directeur - Accountant

k.verhoeven@fsv.nl

Scroll naar top