Compensatiemogelijkheid transitievergoeding opengesteld

Home » Compensatiemogelijkheid transitievergoeding opengesteld
Compensatiemogelijkheid transitievergoeding opengesteld | FSV Accountants + Adviseurs

Compensatiemogelijkheid transitievergoeding opengesteld

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Deze regeling is dus niet uitgesteld door de coronacrisis.

Doel regeling
Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Pas als de werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Deze regeling voorkomt dat een werkgever een opeenstapeling na twee jaar loon doorbetaling en de betaling van re-integratiekosten ook nog eens de transitievergoeding moet betalen.

Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. Vanwege de kosten van de transitievergoeding laten werkgevers na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst namelijk vaak
voortbestaan. Dit zijn de zogenaamde slapende dienstverbanden.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Wanneer kunt u om een compensatie vragen?

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 • u als werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.
 • U moet als werkgever deze voorwaarden kunnen aantonen.

Hoe toont u de voorwaarden aan?
Denk bijvoorbeeld aan:

 • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de
  beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Denkt u
  daarbij aan documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het
  dienstverband heeft geduurd;
 • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Hoe lang is de regeling geldig?

 • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot
  en met 30 september 2020;
 • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag
  doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Waar kunt u de compensatie aanvragen?
Deze dient u digitaal bij het UWV via eHerkenning aan te vragen. Zie voor de drie stappen:
https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurigearbeidsongeschiktheid/compensatie-aanvragen

Wilt u meer info neem dan contact op met onze specialisten:

mr. Henk ter Horst Juridisch Adviseur

h.t.horst@fsv.nl

mr. Marloes van Beek Juridisch Adviseur

m.v.beek@fsv.nl

Scroll naar boven