De kleine ondernemersregeling vanaf 2020

Home » De kleine ondernemersregeling vanaf 2020
Kleine ondernemersregeling KOR

De kleine ondernemersregeling vanaf 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert met ingang van 1-1-2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze kun je gebruiken als je omzet onder de € 20.000 blijft.

De huidige regeling is een belastingvermindering en gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Je kunt deze regeling in 2019 nog gebruiken. Dit kan als het saldo van ontvangen btw minus betaalde btw minder is dan € 1.883 per jaar. Je draagt dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af. De KOR kun je alleen gebruiken als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap).

Aan de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Vanaf 1-1-2020 kan de KOR worden toegepast als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent btw-ondernemer.
  • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.
  • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee bij het bepalen van deze grens.

De belastingplichtige kan zelf kiezen of hij kiest voor toepassing van de regeling.

Als u meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR), betekent dat het volgende:

  • U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
  • U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. (Maar als u zelf facturen wilt versturen, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen. U vermeldt dan op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.)
  • U doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen, dan moet u toch incidentele aangifte doen.
  • U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. In sommige gevallen moet u de btw herzien die u eerder hebt afgetrokken.
  • U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar.
  • U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen, omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen. Op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u dat meteen aan ons doorgeven, want vanaf dat moment vervalt uw deelname aan de KOR.

Als de KOR nu wordt toegepast, loopt dit automatische mee voor 2020 ev. Er hoeft dus geen verzoek te worden gedaan om de KOR toe te passen. Als je dit niet wilt, dan kan de toepassing op elk moment worden beëindigd. Je kan je daarna drie jaar niet meer aanmelden voor de KOR.

Aanmelden kan alleen middels het aanmeldformulier: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding-ob-kleineondernemingsregel-ob2031z2fol.pdf

Wilt u meer info neem dan contact op met onze BTW specialist:

Nathasja Elsbeek RB Senior Belastingadviseur

n.elsbeek@fsv.nl

Scroll naar boven