En weer verandert het arbeidsrecht!

Home » En weer verandert het arbeidsrecht!
Weer verandert het arbeidsrecht | FSV Accountants + Adviseurs

En weer verandert het arbeidsrecht!

De regering wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees is daarom met een pakket aan maatregelen gekomen die dit samen bereiken. Dit is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Het staat de regering voor ogen dat de geplande ingangsdatum 1 januari 2020 wordt.

Waarom moeten er zo kort na de wijzigingen in het arbeidsrecht (in 2015 met de Wet werk en zekerheid) weer gerepareerd worden?

De arbeidsmarkt vraagt om onderhoud, aldus de minister. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. De arbeidsmarkt is uit balans en moet meer in evenwicht komen. Daar verwijst de naam van het wetsvoorstel naar.

Zo wil minister Koolmees dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk moet blijven waar het nodig is. Ook moeten hier en daar ervaren scherpe randjes uit het arbeidsrecht weggeslepen worden, zoals het moeten betalen van een transitievergoeding na 104 weken ziekte en bij ontslag wegens een bedrijfseconomische reden.

Vanuit de politiek is de nodige kritiek op (onder)delen van de nieuwe wet. De invoering van WAB (in zijn huidige vorm) is daarom nog geen gelopen race.

Uiteraard houden we u op de hoogte of, en met welke maatregelen, het wetsvoorstel kracht van wet krijgt.

Op https://www.fsv.nl/nieuws-actualiteiten/arbeidsrecht/ leest u het laatste nieuws op dit gebied.

Wilt u meer info neem dan contact op met onze specialisten:

mr. Henk ter Horst Juridisch Adviseur

h.t.horst@fsv.nl

mr. Marloes van Beek Juridisch Adviseur

m.v.beek@fsv.nl

Scroll naar boven