Te veel werken? Dan mogelijk kans op ontslag

Home » Te veel werken? Dan mogelijk kans op ontslag
Te veel werken? Dan mogelijk kans op ontslag

Te veel werken? Dan mogelijk kans op ontslag

Een werknemer mag zomaar niet onbeperkt (door)werken. In de Arbeidstijdenwet (ATW) is vastgelegd hoeveel uur werknemer per dag en week mogen werken. Wordt er meer gewerkt dan wettelijk is toegestaan, dan kan de werkgever hiervoor een boete krijgen van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).  Er worden regelmatig controles uitgevoerd. De controles vinden plaats op eigen initiatief van de Inspectie SZW of  bijvoorbeeld als  er een klacht  is binnengekomen over mogelijke overtredingen op de ATW.

Boetes zijn ook mogelijk als de overtreding ontstaat doordat de werknemer met meerdere verschillende werkgevers een arbeidsovereenkomst heeft. Als een werkgever een boete wil ontlopen, kan dat zelfs het ontslag van de werknemer betekenen, aldus de Rechtbank Rotterdam op 9 januari 2017 (inzake Stichting Pameijer, ECLI:NL:RBROT:2017:537).

Waar ging het hier over?

Het betrof een werkneemster met meerdere arbeidsovereenkomsten. De werkgever, Stichting Pameijer, heeft eerst geprobeerd om een oplossing waarbij de arbeidsovereenkomsten van werkneemster bij beide werkgevers zo op elkaar zouden aansloten dat de ATW niet (meer) werd geschonden.

De werkneemster was in eerste instantie in dienst getreden bij Stichting Pameijer in de functie van Assistent Support Medewerker B. Daarnaast had zij een contract met de flexpool van Pameijer, waarmee zij onregelmatig werd ingezet op diensten waar vervanging of extra ondersteuning nodig was. Dit betrof een tijdelijk 0-urencontract.

De werkneemster had in eerste instantie bij Pameijer aangegeven voornamelijk in de avonden, weekenden en tijdens feestdagen te willen werken. Pameijer heeft hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Dit verzoek had te maken met de omstandigheid dat de werkneemster naast haar arbeidsovereenkomsten bij Pameijer nog een ander parttime (derde) dienstverband had bij een andere werkgever.

Door een reorganisatie is de arbeidsplaats van de werkneemster komen te vervallen en is zij herplaatst in de functie van Assistent Wooncoach. Deze functie vervult zij nu, en wel op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het vinden van een oplossing is echter niet gelukt.

De werkgever vraagt de rechter vervolgens om de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat hij de arbeidsovereenkomsten van de werkneemster niet zodanig op elkaar kon afstemmen dat de ATW niet meer werd geschonden. De werkgever was daarbij van mening dat van hem niet langer meer kon worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst met deze werkneemster werd voortgezet.

De werkneemster heeft onbetwist gelaten dat de combinatie van haar arbeidsovereenkomst bij deze werkgever en haar arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever een schending van de ATW met zich brengt.

De enkele omstandigheid dat werkneemster reeds bij aanvang van haar arbeidsovereenkomst bij deze werkgever gemeld heeft dat zij ook nog op een andere plaats een arbeidsovereenkomst heeft maakt dit niet anders, noch de omstandigheid dat misschien de ATW al eerder was geschonden.

De schending is in ieder geval nu duidelijk. Daarom is het gerechtvaardigd van de werkgever om actie te ondernemen.

Niet is gebleken dat werkneemster is te herplaatsen in een andere (soortgelijke) functie als gevolg waarvan de ATW niet (meer) zou worden geschonden. De rechter is daarom van mening dat het onder die omstandigheden van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De arbeidsovereenkomst wordt door de rechter ontbonden.

Wilt u meer info neem dan contact op met onze specialisten:

mr. Henk ter Horst Juridisch Adviseur

h.t.horst@fsv.nl

mr. Marloes van Beek Juridisch Adviseur

m.v.beek@fsv.nl

Scroll naar boven