Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting

Home » Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting
Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting

Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting

Graag sturen wij u nog een reminder om aan ons door te geven dat er relevante wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw privé- of ondernemingssfeer. Door het aanvragen van een (aanvullende) voorlopige aanslag 2022 kan voorkomen worden dat u belastingrente verschuldigd zal zijn.

Uw aangifte inkomstenbelasting en/of aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2022 hoeft vanwege onze uitstelregeling niet voor de reguliere indientermijn bij de belastingdienst te worden ingediend (voor inkomstenbelasting 1 mei a.s. en vennootschapsbelasting 1 juni a.s.). Een belangrijk aandachtspunt is de berekening van de belastingrente. Als de aangifte 2022 pas na deze datum wordt ingediend en het blijkt dat er belasting is verschuldigd, is er ook belastingrente verschuldigd. Momenteel bedraagt de belastingrente voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting 8%. De berekening van de belastingrente over het belastingjaar 2022 gaat lopen vanaf 1 juli 2023 en loopt door tot 6 weken na dagtekening van de belastingaanslag.

Belastingrente kan worden voorkomen, indien wij namens u vóór 1 mei 2023 bij de belastingdienst een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag indienen. Het is dan ook zaak om hier tijdig actie op te ondernemen om de berekening van (onnodige) belastingrente te voorkomen.

Schroom derhalve niet om contact op te nemen met uw contactpersoon binnen FSV om relevante wijzigingen 2022 te bespreken.

Scroll naar boven