Brexit Nieuwsbrief

Home » Brexit Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Brexit | FSV Accountants + Adviseurs

Brexit Nieuwsbrief

No deal Brexit? Voorkom verrassingen!

Het Britse parlement heeft dinsdag 15 januari overduidelijk tegen het Brexit-akkoord van premier May en Brussel gestemd. Hiermee komt het scenario van een no deal dichterbij. Voorkom verrassingen en onderneem actie!

Let op! Alle scenario’s liggen nu open, van uitstel tot afstel van de Brexit die op 29 maart van dit jaar staat gepland. Maar de kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk (VK) gewoon per die datum de Europese Unie verlaat, zonder dat er een akkoord ligt met vervangende afspraken over interne markt- en douaneregels en markttoegang.

Ga daarom voor uw bedrijf na welke stappen u moet ondernemen. Want hoewel er nog van alles kan gebeuren: als het VK zonder afspraken uit de Europese Unie stapt, dan gelden na 29 maart andere handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie. De gevolgen voor uw bedrijf kunnen groot zijn, ook als u niet rechtstreeks zakendoet met het VK. De volgende artikelen helpen u op weg met een goede voorbereiding!

  1.  Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een no deal
  2. Regel tijdig uw douanezaken
  3. Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan
  4. Brexit-voucher? Vraag hem aan!

1. Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een no deal

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie per 29 maart 2019 verlaten. Nu het Britse parlement het voorlopige akkoord tussen het VK en de EU heeft weggestemd, gelden vanaf 29 maart de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). U doet dan zaken met een zogeheten ‘derde land’. Als ondernemer krijgt u bijvoorbeeld te maken met:

1. Hoge importheffingen
In een no-deal-scenario maakt het VK geen deel meer uit van de interne markt en de douane-unie en zijn er ook geen specifieke handelsafspraken gemaakt met de EU. Het VK wordt dan een derde land waarmee geen handelsafspraken zijn gemaakt. Voor goederen die u in- of uitvoert, betaalt u dan dezelfde heffingen als ondernemers uit andere landen waarmee geen extra afspraken zijn gemaakt. Deze heffingen zijn per product bepaald en kunnen erg hoog zijn. Een overzicht vindt u op de site van de WTO.

2. Andere btw-procedures
Ook de procedures voor btw zullen bij een no deal veranderen. U kunt bij de Belastingdienst of bij de Douane nagaan welke btw-regelingen dan voor u gelden en wanneer en aan wie u in dit scenario btw moet afdragen.

3. De meest vergaande douaneprocedures
U krijgt bij een no deal veel meer met de Douane te maken dan voorheen als u zakendoet met het VK. De Douane heeft een stappenplan ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat u moet doen. Zorg bijvoorbeeld dat u tijdig een EORI-nummer hebt.

4. Veranderingen voor certificaten en intellectueel eigendom
Na de Brexit kunnen intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK. En certificaten moeten worden omgezet naar een EU-keuringsinstantie. Via de Brexit Impact Scan krijgt u informatie over wat voor welk certificaat geldt.

5. Verlies van markttoegang
Voor diensten gelden bij een no deal de afspraken uit de General Agreement on Trade in Services (GATS). Dit kan mogelijk betekenen dat u straks geen diensten meer kunt aanbieden of afnemen op de Britse markt. Ga vast na wat dit voor uw onderneming kan betekenen en wat uw alternatieven zijn.

6. Registratie Britse werknemers
Heeft u Britse werknemers in dienst? Zij moeten in elk geval voor 29 maart 2019 staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente. Leg daarvoor nu al contact met de IND.

Tip! Misschien doet u zelf niet rechtstreeks zaken in of met het VK, maar uw toeleveranciers of afnemers wel. Ga tijdig met hen in gesprek over wie welke verantwoordelijkheid neemt in welk Brexit-scenario. Eventuele risico’s hoeven immers niet allemaal bij één partij te liggen.

2. Regel tijdig uw douanezaken

Heeft u geen ervaring met douanezaken, maar handelt u wel met het VK? Dan is het verstandig om alvast een aantal zaken na te gaan of te regelen. Daarom deze vijf tips. Zie ook: www.douane.nl/brexit.

1. Zorg voor een identificatienummer voor de Douane
Als het VK zich terugtrekt uit de EU heeft u een zogeheten EORI-nummer voor de Douane nodig om straks zaken te kunnen doen in en met het VK. U heeft dit nummer nodig voor alle douanecontacten, bijvoorbeeld om aangifte te doen. Er zijn twee mogelijkheden. Als u uitsluitend aangifte in Nederland doet, kunt u het nummer zelf samenstellen. Kijk op douane.nl hoe u dit kunt doen. Ondernemers die (ook) aangifte in het buitenland doen, kunnen het nummer aanvragen via de Belastingdienst.

2. Maak afspraken met uw logistiek dienstverlener
Heeft u al met uw logistieke dienstverleners gesproken over wat de Brexit voor uw logistiek kan betekenen? Zijn uw producten wel op tijd na de Brexit? Check ook of u uw eigen leveringsvoorwaarden moet aanpassen.

3. Regel uw btw-zaken
Met de ‘verleggingsregeling bij import uit niet-EU-landen’ hoeft u bij import uit het VK straks de btw niet meteen bij de Douane te betalen. Dit kan later, zodra u de periodieke btw-aangifte doet. Daar heeft u wel een zogeheten vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting nodig. Voor een uitgebreide uitleg: zie het derde artikel ‘Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan’.

4. Verschillende douanevergunningen
Als u handel drijft met het VK kan het zijn dat u een of meer vergunningen van de Douane nodig heeft. Bijvoorbeeld als u goederen uit het VK haalt die nog niet worden ingevoerd of als u goederen uit het VK haalt om hier te bewerken en daarna weer terugstuurt naar het VK. Kijk op de site van de Belastingdienst of en welke vergunning u nodig heeft.

Let op: vergunningen aanvragen kost tijd, regel het zo snel mogelijk.

5. Vooraf zekerheid over douanerechten
Met een ‘Bindende Tarief Inlichting’ (BTI) van de Douane weet u als importeur welk douanetarief u moet betalen voor welke goederen. Zo heeft u van tevoren zekerheid over de goederencode voor uw specifieke goederen en over welk tarief daarbij hoort. Dit tarief kan echter nog deel gaan uitmaken van een toekomstige relatie, de indeling (de BTI) niet.

Let op! Een goede voorbereiding kost tijd. Wacht dus niet te lang.

3. Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan

Voorkom dat u telkens bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aangifte moet doen en btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no deal. Hoe voorkomt u dat?
Daarvoor moet u een zogeheten vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting aanvragen. Hierdoor hoeft u geen btw te betalen bij de Douane. In plaats daarvan geeft u de te betalen btw over uw invoer in één keer aan bij uw eerstvolgende btw-aangifte. Doet u niets, dan moet u iedere keer dat u goederen invoert, aangifte doen en btw betalen bij de Douane.

Let op! De Belastingdienst vraagt ondernemers het aanvraagformulier voor de artikel 23-vergunning vóór 1 februari te retourneren. Dan weet u zeker dat u tijdig een reactie van de Belastingdienst ontvangt. Wij kunnen u daarbij helpen.

Wanneer de vergunning gebruiken?
U kunt de vergunning artikel 23 voor de invoer van goederen uit het VK gebruiken vanaf het moment dat het VK op 29 maart van dit jaar met een no deal uit de EU stapt. Komt er mogelijk toch nog een overgangsregeling of handelsverdrag met het VK? Dan kunt u de vergunning pas later gebruiken.

4. Brexit-voucher? Vraag hem aan!

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming. U krijgt een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. Er zijn voorwaarden voor het verkrijgen en aanvragen van een Brexit-voucher.

Let op! De voucher is zes maanden geldig. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt, binnen deze periode moeten plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden. De voucher is niet overdraagbaar.

De eerste stap: de Brexit Impact Scan
De eerste stap is om te kijken of uw bedrijf geraakt gaat worden door de Brexit en wat de gevolgen daarvan zijn. Denkt u daarbij aan vragen over onder meer import en export, transport, het gebruik van digitale diensten en toeleveranciers. Heeft u bijvoorbeeld nagedacht over dataopslag? Is de host van uw site in de VK gevestigd? Door het invullen van de Brexit Impact Scan op de site www.brexitloket.nl (een initiatief van de Rijksoverheid) kunt u de gevolgen in kaart brengen. Als blijkt dat uw bedrijf door de Brexit wordt geraakt en u verrassingen wilt voorkomen, kunt u een Brexit-voucher aanvragen.

Wie kan een voucher aanvragen?
U kunt een Brexit-voucher aanvragen:

  • als u een Nederlandse mkb-onderneming heeft. Ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn uitgesloten
  • als u bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland)

Waarvoor is de voucher?
U kunt de Brexit-voucher aanvragen voor:

  • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten
  • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten

Let op! De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet door de voucher vergoed. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwerk
Voordat u een aanvraag voor een voucher gaat indienen, moet u voorwerk verricht hebben. Bij uw aanvraag moet u een cv van de adviseur of de externe deskundige en een gespecificeerde offerte bijvoegen.

Tip! Wij hebben u op hoofdlijnen verteld wanneer u een Brexit-voucher kunt aanvragen. Bent u van plan een Brexit-voucher aan te vragen en wilt u daar meer van weten? Kijk dan op rvo.nl.

We hebben u hier, in samenwerking met de Douane en de site hulpbijbrexit.nl (initiatief van de rijksoverheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en de banken) en Brexitloket.nl, enkele handreikingen gegeven. Bel ons als u er meer over wilt weten, dan denken we met u mee.

Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. 

Scroll naar boven