De Wwft, minder ver van uw bed dan u misschien denkt

Home » De Wwft, minder ver van uw bed dan u misschien denkt
De Wwft, minder ver van uw bed dan u misschien denkt

De Wwft, minder ver van uw bed dan u misschien denkt

Op 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opnieuw gewijzigd.

Doel van deze wet is kort gezegd het voorkomen dat er handel wordt gedreven met crimineel geld.

In Nederland wordt jaarlijks zo’n € 16.000.000.000,= witgewassen. Dat is 2,5% van het bruto binnenlands product en genoeg om bijvoorbeeld de problemen in de zorg op te lossen.

Geld dat zijn weg van de onderwereld naar de bovenwereld zoekt, waardoor fraude en de verstrengeling van boven– en onderwereld toenemen. Daarmee kunnen ook “gewone” ondernemers met ongevraagd en ongewenst met witwaspraktijken geconfronteerd worden.

Bij witwassen wordt het door misdrijf verkregen vermogen eerst in het geldverkeer geplaatst (plaatsingsfase). Daarna worden (financiële) transacties opgesteld met het doel om de criminele herkomst van het vermogen te verhullen (versluieringsfase). Ten slotte wordt het vermogen in de legale economie geïntegreerd (integratiefase).

Wij als accountantsorganisatie worden net als een aantal andere instellingen zoals banken gezien als poortwachters om witwassen te voorkomen.

Op 25 juli 2018 is de Wwft gewijzigd, mede naar aanleiding van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit heeft grote gevolgen voor accountantsorganisaties als FSV.

Zo moeten wij kritischer worden op de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering en daarop hun organisatie afstemmen. Echter, niemand weet daarvan precies de grenzen. Dit wordt aan de praktijk overgelaten.

Daarnaast moeten de gegevens van personen niet alleen geïdentificeerd, maar ook geverifieerd worden. Bij de identificatie van een cliënt, overlegt de cliënt de verstrekte gegevens. Bij het verifiëren van de identiteit moeten wij vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Dat betekent dus onderzoek doen naar de door u verstrekte gegevens (aan de hand van betrouwbare en onafhankelijke bronnen).

Bij elke cliënt moet verificatie plaatsvinden, maar deze is wel afhankelijk van zijn risicoprofiel (vereenvoudigd, normaal of verscherpt).

In de derde plaats is er een andere risico indeling gekomen. Deze was laag, midden en hoog risico en is nu Laag, Gematigd significant, Significant en Zeer significant geworden. Voor de indeling wordt gekeken naar de soort cliënt, zijn product of dienst, leveringskanaal (in persoon aanwezig of alleen digitaal, dan wel via een tussenpersoon) en het land van herkomst of vestiging.

De vierde wijziging betreft wat er geverifieerd moet worden? Het antwoord daarop is dat alle UBO’s  geverifieerd moeten worden. Een UBO is de uiteindelijke belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’). Bij B.V., stichting, verenigingen, VOF en maatschap is dat grof gezegd degene die meer dan 25% eigendom en/of zeggenschap heeft. Er zijn uitzonderingen op deze hoofdregel, onder meer als iemand met minder dan 25% het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Is er dan nog geen duidelijkheid wie de UBO is, dan worden de hogere leidinggevenden als UBO aangemerkt.

Ten slotte moeten vermoeden ongebruikelijke transacties gemeld worden. Daarvan is onder andere sprake bij contante transacties van € 10.000,= of meer.

Wat betekent dat in de praktijk?

Heel concreet betekent dat opnieuw cliëntonderzoek moeten doen bij uitgaande van de regels nieuwe Wwft-regels van 25 juli 2018. Dit onderzoek geldt dus voor alle bestaande cliënten. Ook al bent u al jarenlang een relatie van ons en dat moet bij eerste contact met het kantoor. Dat kan tot irritatie leiden bij u als cliënt. De wet is hier echter streng.

Daarnaast moet een cliëntonderzoek plaatsvinden bij aangaan van de relatie, bij mogelijke wijzigingen onderweg (moeten één keer per jaar worden gecontroleerd)  bij het uitvoeren van soort opdracht (bijvoorbeeld bij een onroerende zaak transactie, zoals de aan –of verkoop van een bedrijfspand).

Wij als poortwachter worden gecontroleerd en moeten onze zaken derhalve goed op orde hebben en dat kunnen aantonen.

Mocht tenslotte u als ondernemer vermoeden dat er sprake is van een witwassituatie, dan kunnen wij u daarover adviseren en daarin zo nodig begeleiden. Ook voor nadere informatie of vragen over de Wwft kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Wilt u meer info neem dan contact op met onze specialisten:

mr. Henk ter Horst Juridisch Adviseur

h.t.horst@fsv.nl

Scroll naar boven