Nieuwe arbeidsovereenkomst bij wijzigingen? Of toch niet?

Home » Nieuwe arbeidsovereenkomst bij wijzigingen? Of toch niet?
nieuwe arbeidsovereenkomst bij wijzigingen

Nieuwe arbeidsovereenkomst bij wijzigingen? Of toch niet?

Stel, u heeft met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. Deze arbeidsovereenkomst loopt nog. Tijdens de looptijd komt u met de werknemer overeen dat deze een andere functie gaat verrichten, een hoger salaris krijgt en/of dat zijn of haar aantal arbeidsuren wijzigt.

Blijft de bestaande arbeidsovereenkomst dan gewoon in stand of komt er dan een nieuwe arbeidsovereenkomst (in de keten) voor in de plaats?

De kantonrechter te Limburg heeft zich op 27 mei 2016 (ECLI:NL:RBLIM:2016:4499) over deze vraag gebogen.

De kantonrechter hecht in deze casus veel waarde aan de bedoeling van partijen. Wat hebben de werkgever en de werknemer gewild? De rechter is daarbij van oordeel dat uit de feiten en omstandigheden niet blijkt dat de werkgever en de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben willen aangaan met de wijziging van het aantal uren en wijziging van de functie. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat er geen vierde arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd!) tot stand gekomen is.

Zou tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst de einddatum van de arbeidsovereenkomst zijn gewijzigd (de einddatum wordt verder verschoven in de tijd), dan is er wél sprake van een nieuwe opvolgende arbeidsovereenkomst. Anders zou de ketenregeling wel op een heel eenvoudige wijze buitenspel kunnen worden gezet.

Deze uitspraak ligt in de lijn van de rechtspraak. Wat is het belang van deze uitspraak voor u?

Uit deze uitspraak blijkt dat elke tussentijdse wijziging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kritisch moet worden bekeken. Met een iets andere feiten had de uitkomst een andere kunnen zijn en was er een nieuwe schakel in de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten ontstaan. En had u mogelijk de werknemer vast in dienst gehad.

Wilt u meer info neem dan contact op met onze specialisten:

mr. Henk ter Horst Juridisch Adviseur

h.t.horst@fsv.nl

mr. Marloes van Beek Juridisch Adviseur

m.v.beek@fsv.nl

Scroll naar boven