Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2024

Home » Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2024
Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2024

Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2024

De belastingdienst heeft onlangs de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2024 verstuurd. Deze aanslagen zijn gebaseerd op gegevens uit het verleden en kunnen daarom onjuist zijn. Mogelijk hebt u geen óf een onjuiste voorlopige aanslag ontvangen. Wij vragen daarom uw aandacht voor het volgende.

Te lage voorlopige aanslag?
Als u gedurende het jaar te weinig belasting op de voorlopige aanslag betaalt of juist teveel terugkrijgt, adviseren wij u om een wijziging voor de voorlopige aanslag door te geven aan de belastingdienst. Daarmee voorkomt u dat achteraf ineens veel belasting + rente betaald moet worden. De belastingrente bedraagt 7,5% over de bij te betalen belasting. Wij kunnen de voorlopige aanslag voor u aanpassen.

Nog geen voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf?
Hebt u nog geen voorlopige aanslag ontvangen, maar moet u wel belasting betalen? Of hebt u juist recht op een belastingteruggave? U hoeft dan niet te wachten tot de definitieve aanslag wordt opgelegd na het indienen van uw aangifte. Wij kunnen voor u een voorlopige aanslag of een voorlopige teruggaaf aanvragen. U betaalt dan maandelijks een bedrag aan belasting of bij een teruggave krijgt u maandelijks een bedrag op uw rekening gestort. Bij de definitieve belastingberekening worden deze bedragen verrekend.

Waarop is de ontvangen voorlopige aanslag gebaseerd?
De voorlopige aanslag over 2024 is door de belastingdienst gebaseerd op uw fiscale situatie uit het verleden. Inmiddels kunnen zich wijzigingen hebben voorgedaan die van invloed zijn op de hoogte van uw (voorlopige)
aanslag of teruggave.

Voorbeelden van wijzigingen die de verschuldigde belasting kunnen beïnvloeden zijn:

  • een hoger(e) of lager(e) inkomen/winst;
  • veranderde gezinssituatie (door samenwonen, trouwen, echtscheiding of geboorte);
  • de aan- of verkoop van een eigen woning;
  • een verandering in de verschuldigde hypotheekrente;
  • het afsluiten van een lijfrenteovereenkomst;
  • het vervallen van een bepaalde aftrekpost (zoals alimentatie, specifieke zorgkosten of giften);
  • een aanzienlijke stijging of daling van uw box 3-vermogen (door bijvoorbeeld een erfenis of de waardeverandering van effecten);

Tot slot
Om te voorkomen dat u na afloop van het kalenderjaar bij de definitieve belastingberekening veel belasting (inclusief 7,5% belastingrente) moet bijbetalen of terugbetalen, is het aan te raden de wijzigingen tussentijds door te geven aan de belastingdienst.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of uw wijzigingen willen doorgeven, neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen FSV.

In het geval u over het voorgaande reeds contact hebt gehad, hoeft u uiteraard niet meer te reageren op dit bericht, tenzij uw situatie gedurende het jaar wijzigt.

Read this post in English.

Scroll naar boven