Arbeidsrecht

Arbeidsrecht op de schop
Arbeidsrecht

En weer gaat het arbeidsrecht op de schop

Sommige onderdelen van het recht lijken nooit tot rust te komen. Het arbeidsrecht is er zeker één van. Hadden we de wijzigen in de Wet Werk en Zekerheid in 2015. De volgende wetgevingsgolf die er aan komt, heet de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De grote contouren van de WAB zijn al gereed

Lees verder »
Glaasje op? Laat je rijden
Arbeidsrecht

Glaasje op? Laat je rijden

Een ontslag op staande voet is de meest verstrekkende (straf)maatregel die een werkgever kan geven omdat deze een werknemer brodeloos maakt. Om die reden is een dergelijk ontslag aan strenge voorwaarden verbonden. De rechter zal steeds een belangenafweging maken op basis van alle concrete feiten en omstandigheden van die specifieke situatie voordat hij tot een oordeel komt.

Lees verder »
Verborgen cameras op de werkvloer
Arbeidsrecht

Verborgen camera’s op de werkvloer: juridisch nog niet zo gemakkelijk

tel dat u het (sterke) vermoeden hebt dat er gestolen wordt in uw bedrijf, maar u krijgt daar de vinger niet goed achter. Mag u dan verborgen camera’s ophangen om meer duidelijkheid te krijgen of er wordt gestolen? Hoewel het antwoord gevoelsmatig voor de hand ligt, zijn verborgen camera’s op de werkvloer juridisch een hot item met veel mitsen en maren.

Lees verder »
Horen zien en zwijgen
Arbeidsrecht

Horen zien en zwijgen!

Het doorspelen van vertrouwelijke informatie kan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, maar ook na het beëindigen daarvan nog plaatsvinden. Een werkgever kan dan de door hem geleden schade op de werknemer verhalen. In veel arbeidsovereenkomsten is om die reden dan ook een geheimhoudingsbepaling met een boetebeding opgenomen.

Lees verder »
Gedetacheerde arbeidskrachten
Arbeidsrecht

Het verboden concurrentie- en relatiebeding voor de uitgezonden en gedetacheerde arbeidskracht. Ruimer dan gedacht.

De (Europese en Nederlandse) wetgever wil de positie van flexwerkers, zoals uitzendkrachten en gedetacheerde arbeidskrachten, op de arbeidsmarkt bewaken en verbeteren. Een maatregel om dat doel te bereiken is het zogenaamde belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi (de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Dit verbod is sinds 27 april 2012 (opnieuw) in de wet gekomen.

Lees verder »
Pas op met boos weglopende werknemers
Arbeidsrecht

Pas op met een onverwachte ontslagname door een werknemer

Stel een werknemer gaat boos naar huis, daarbij de deur hard achter zich dichtslaand en luid roepend “mij zul je hier nooit meer zien, wat een ballentent, ze bekijken het allemaal maar! Wat betekent deze ontslagname voor een werkgever? Mag hij daar een werknemer nu wel of niet aan houden?

Lees verder »