Arbeidsrecht

Horen zien en zwijgen
Arbeidsrecht

Horen zien en zwijgen!

Het doorspelen van vertrouwelijke informatie kan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, maar ook na het beëindigen daarvan nog plaatsvinden. Een werkgever kan dan de door hem geleden schade op de werknemer verhalen. In veel arbeidsovereenkomsten is om die reden dan ook een geheimhoudingsbepaling met een boetebeding opgenomen.

Lees verder »
Gedetacheerde arbeidskrachten
Arbeidsrecht

Het verboden concurrentie- en relatiebeding voor de uitgezonden en gedetacheerde arbeidskracht. Ruimer dan gedacht.

De (Europese en Nederlandse) wetgever wil de positie van flexwerkers, zoals uitzendkrachten en gedetacheerde arbeidskrachten, op de arbeidsmarkt bewaken en verbeteren. Een maatregel om dat doel te bereiken is het zogenaamde belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi (de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Dit verbod is sinds 27 april 2012 (opnieuw) in de wet gekomen.

Lees verder »
Pas op met boos weglopende werknemers
Arbeidsrecht

Pas op met een onverwachte ontslagname door een werknemer

Stel een werknemer gaat boos naar huis, daarbij de deur hard achter zich dichtslaand en luid roepend “mij zul je hier nooit meer zien, wat een ballentent, ze bekijken het allemaal maar! Wat betekent deze ontslagname voor een werkgever? Mag hij daar een werknemer nu wel of niet aan houden?

Lees verder »
Let op de voorwaarden bij aanzeggen
Arbeidsrecht

Moet u uw werknemer aanzeggen? Let dan op de voorwaarden

Vanaf 1 januari 2015 is de aanzegverplichting in het Burgerlijk Wetboek opgenomen (art. 7: 668 BW). Deze houdt in dat een werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een werknemer schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten daarvan.

Lees verder »