Arbeidsrecht

Home » Nieuws & Actualiteiten » Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg
Arbeidsrecht

Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg

Eerder dit jaar schreven wij over een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 27 februari 2019 (ECLI:NL:RBNNE:2019:754), waarin de rechtbank had geoordeeld dat arbodienst ArboAnders aansprakelijk is voor een loonsanctie die aan Hago Zorg is opgelegd. Inmiddels is daar beroep voor aangetekend. Tijd dus voor een update.

Lees verder »
FSV Arbeidsrecht | Liegende sollicitant ontslagen
Arbeidsrecht

Liegende sollicitant ontslagen

De stelling dat zowel een wervend bedrijf als ook de kandidaat zich tijdens een sollicitatieprocedure (iets wat) mooier voordoen, wordt vaak als een open deur beschouwd. Niet zo raar toch? Je moet jezelf immers “verkopen”.
Maar er zijn natuurlijk grenzen aan dat opdoffen en oppoetsen. Liegen mag niet.

Lees verder »
Europese detachering
Arbeidsrecht

Gelijke beloning voor hetzelfde werk, ook bij grensoverschrijdende detachering in EU

Naast de vele voordelen van het vrije verkeer van diensten in de EU, zijn er ook risico’s. Deze risico’s hangen samen met de verschillen tussen de diverse EU- landen, onder meer op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Eén van de risico’s betreft de oneerlijke concurrentie door misbruik, onderbetaling en sociale dumping, zijnde het gebruik maken van goedkopere arbeid dan binnen het eigen land wettelijk mogelijk is.

Lees verder »
Weet u het zeker?
Arbeidsrecht

Weet u het zeker?

De meeste mensen zijn zo nu en dan wel wat wispelturig, komen terug op eerdere toezeggingen of standpunten en nemen in een opwelling beslissingen. Dat heeft meestal juridisch geen gevolgen, maar soms wel.

Lees verder »
Weer verandert het arbeidsrecht | FSV Accountants + Adviseurs
Arbeidsrecht

En weer verandert het arbeidsrecht!

De regering wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees is daarom met een pakket aan maatregelen gekomen die dit samen bereiken. Dit is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het staat de regering voor ogen dat de geplande ingangsdatum 1 januari 2020 wordt.

Lees verder »
Wordt het slapend dienstverband nu wakker geschud | FSV Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Wordt het slapend dienstverband nu wakker geschud?

In de rechtspraak en in de literatuur is een discussie ontstaan of een slapend dienstverband, nu er een compensatieregeling in het vooruitzicht is gesteld, juridisch nog wel is toegestaan. De Rechtbank Limburg heeft daarom, zich buigend over een kwestie van een slapend dienstverband, prejudiciële vragen aan de Hoge raad gesteld.

Lees verder »
Scroll naar boven