Arbeidsrecht

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst
Arbeidsrecht

Concurrentie –en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een algemene omschrijving voldoet niet, maatwerk is een vereiste.

Sinds 1 januari 2015 mag – door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die na die datum is aangegaan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen indien de werkgever schriftelijk aangeeft dat dit vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is

Lees verder »
Belastingplan 2018 Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Prinsjesdag 2018: wat zijn de plannen van het kabinet op het gebied van de arbeidsmarkt?

Het kabinet kiest voor een ‘Ambitieus plan voor eerlijke arbeidsmarkt’. Vanwaar dat plan? Een werkgever die fatsoenlijk met zijn werknemers omgaat, ondervindt, aldus het kabinet, concurrentienadeel van bedrijven die constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Om die reden komt de regering met maatregelen voor een eerlijke arbeidsmarkt.

Lees verder »
Ontslag op staande voet
Arbeidsrecht

Diefstal op de werkvloer met gratis drank?

Diefstal door een werknemer op de werkvloer kan leiden tot een ontslag op staande voet (juridisch: ontslag wegens een dringende reden ex art. 7:677 e.v. Burgerlijk Wetboek). Kán leiden, want elke situatie is anders. Komt een dergelijk ontslag bij de rechter dan zal deze de belangen van de werkgever en van de werknemer tegen elkaar afwegen.

Lees verder »
Arbocontract aanpassen voor 1 juli
Arbeidsrecht

Heeft u uw Arbo-contract al aangepast? De tijd begint nu echt te dringen.

Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, gewijzigd. De Arbowet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen.
Werkgevers en arbodienstverleners hebben daarbij tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om hun contracten aan te passen. De tijd begint daarom nu echt te dringen.

Lees verder »
Arbeidsrecht op de schop
Arbeidsrecht

En weer gaat het arbeidsrecht op de schop

Sommige onderdelen van het recht lijken nooit tot rust te komen. Het arbeidsrecht is er zeker één van. Hadden we de wijzigen in de Wet Werk en Zekerheid in 2015. De volgende wetgevingsgolf die er aan komt, heet de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De grote contouren van de WAB zijn al gereed

Lees verder »
Glaasje op? Laat je rijden
Arbeidsrecht

Glaasje op? Laat je rijden

Een ontslag op staande voet is de meest verstrekkende (straf)maatregel die een werkgever kan geven omdat deze een werknemer brodeloos maakt. Om die reden is een dergelijk ontslag aan strenge voorwaarden verbonden. De rechter zal steeds een belangenafweging maken op basis van alle concrete feiten en omstandigheden van die specifieke situatie voordat hij tot een oordeel komt.

Lees verder »
Verborgen cameras op de werkvloer
Arbeidsrecht

Verborgen camera’s op de werkvloer: juridisch nog niet zo gemakkelijk

tel dat u het (sterke) vermoeden hebt dat er gestolen wordt in uw bedrijf, maar u krijgt daar de vinger niet goed achter. Mag u dan verborgen camera’s ophangen om meer duidelijkheid te krijgen of er wordt gestolen? Hoewel het antwoord gevoelsmatig voor de hand ligt, zijn verborgen camera’s op de werkvloer juridisch een hot item met veel mitsen en maren.

Lees verder »